Jumaat, 11 April 2008

PERBANKAN ISLAM

Akhir-akhir ini media agak kerap membicarakan perihal HALAL termasuklah antaranya Halal Hub, produk Halalan Toyyiba, perbankan Islam. Begitu juga telah diwar-warkan bahawa negara kita merupakan sebuah negara Islam yang pesat dan menjadi contoh model bagi negara-negara Islam lain.

Idea saya kali ini, adalah berkisar tentang kerajaan negara Islam Malaysia melaksanakan melalui Bank Negara dan badan-badan berkuasa berkaitan, akan sistem Perbankan Islam secara total atau menyeluruh di semua institusi kewangan yang wujud dan berdaftar di dalam negara ini. Tidak perlu lagi diadakan pilihan sistem perbankan Islam atau sistem perbankan konvensional seperti yang ada kini. Bukankan kebanyakan bank yang ada di dalam negara ini juga dimiliki oleh mereka yang beragama Islam? Dan bukankah kita sebuah negara Islam contoh? Dan bukankah Sistem Perbankan Islam itu ternyata lebih baik daripada sistem konvensional dari banyak aspek seperti keadilan urusan, konsep at-ta`awun (tolong-menolong) dan keberkatan dari Allah?

Justeru, saya cadangkan semua institusi kewangan melaksanakan sistem perbankan Islam secara terus dengan pengawasan pihak kerajaan. Ini adalah dilaksanakan memudahkan kepada pengguna untuk tidak lagi berada di dalam sistem perbankan konvensional. Sudah tentu juga mereka tidak perlu lagi membuat pilihan terhadap kedua-dua sistem tersebut. Sekaligus, keberkatan dari Allah dapat dirasai oleh semua rakyat, insyaAllah.