Rabu, 10 Jun 2009

SATU POLISIINSURANS UTK SEMUA KENDERAAN

Sekarang ini saya percaya ramai orang merasai kesan kegawatan ekonomi, kenaikan kos perbelanjaan, kesukaran untuk menabung dan pelbagai lagi masalah berkaitan kewangan peribadi. Di samping itu, ramai juga yang memiliki lebih dari satu kenderaan pada satu-satu masa seperti seorang mungkin memiliki sebuah kereta dan sebuah motosikal. Mungkin ramai juga yang memiliki lebih dari itu termasuklah individu, syarikat-syarikat perniagaan termasuklah syarikat pengangkutan awam.

Setiap tahun, setiap kenderaan bermotor yang dimiliki mesti diperbaharui polisi insurans masing-masing. Saya percaya ramai yang merasa terbeban dengan kos memperbaharui polisi insurans ini di samping kos-kos lain seperti cukai jalan, kos penyenggaraan dan lain-lain termasuklah kos bahan api dan tol.


Oleh itu, saya mencadangkan agar pihak berkuasa dapat mewujud dan memperkenalkan satu skim polisi insurans yang berpatutan kosnya (munasabah dan tidak membebankan, mungkin lebih murah) yang dinamakan ke atas pemilik kenderaan peribadi dan bukan dinamakan ke atas setiap kenderaan bermotor secara satu per satu. Mungkin lebihan caj yang sedikit berbeza boleh dikenakan ke atas setiap lebihan bilangan kenderaan yang dimiliki. Yang pentingnya pemilik kenderaan tidak terbeban dengan kos memperbaharui polisi insurans setiap tahun. Contohnya, seorang yang memiliki 3 buah kereta peribadi mungkin membayar sekitar RM800 x 3 kereta untuk polisi insurans setiap tahun. Jika cadangan ini dapat dipraktikkan, mungkin beliau hanya perlu membayar RM800 + RM100 + RM100 sahaja setiap tahun.

Alangkah baiknya lagi jika sebahagian besar duit bayaran insurans yang terkumpul setelah sekian tahun itu, turut diubah menjadi simpanan yang boleh diambil kembali oleh pemilik yang membayarnya saban tahun itu, jika tidak berlaku sebarang tuntutan gantirugi akibat kemalangan atau seumpamanya.

Polisi yang berlainan sedikit mungkin boleh dikaji untuk kenderaan bermotor yang dimiliki oleh syarikat-syarikat perniagaan. Dengan pengurangan bebanan kos, boleh menceriakan individu dan syarikat-syarikat pula boleh menjalankan perniagaan dengan lebih kos efektif dan mungkin dapat pula menurunkan harga jualan produk atau perkhidmatan mereka.

Tiada ulasan: