Rabu, 15 Jun 2011

PROJEK CCTV DI SEKOLAH


Berikutan kes-kes buli, pergaduhan, pecah masuk ke bilik-bilik penting, kecurian, pencerobohan ke kawasan sekolah yang kerap berlaku sekarang ini di dalam negara akhir-akhir ini, saya merasakan perlu mewujudkan satu sistem Kamera Litar Tertutup (CCTV) yang menyeluruh di semua sekolah-sekolah seluruh negara terutama di sekolah-sekolah yang berpotensi tinggi. Ini penting bagi mencegah kes buli di kalangan pelajar, pencerobohan oleh kumpulan-kumpulan samseng luar, kecurian, kes pukul guru, sekali gus dapat melindungi keselamatan harta benda sekolah yang berharga dan keselamatan pelajar dan guru juga.

Kementerian mungkin boleh mengambil peranan menyelaraskan pemasangan sistem ini secara berperingkat-peringkat. Manakala proses pemantauan pula dikendalikan oleh pihak pentadbiran sekolah pada sesi persekolahan, dan oleh pihak Polis setelah sesi persekolahan tamat secara sambungan litar.

Kamera-kamera ini mungkin sesuai di pasang di pintu-pintu masuk sekolah, pejabat, pusat sumber, makmal komputer, sekitar blok-blok atau padang yang menjadi tempat perkumpulan pelajar-pelajar.

Jika projek ini dilaksanakan, agihan kontrak pemasangan mungkin perlu dibahagi-bahagikan kepada ramai usahawan, seperti satu daerah satu usahawan/kontraktor yang bertauliah. Mudah-mudahan lebih ramai usahawan/kontraktor sebegini yang mendapat peluang masing-masing.Tiada ulasan: